Tuyển chọn các  Đề thi các môn học đánh giá bằng điểm số ở tiểu học năm 2017 - 2018

__________________________________________________

De-kiem-tra-Cac-mon-hoc-lop-5

Đề Kiểm tra Môn Lịch sử - Địa lí  Lớp 4 Cuối Học kì 1|4th Grade History and Geography Test Paper 2017 - 2018

 

__________________________________________________

Đề Kiểm tra Môn Khoa học Lớp 5 Cuối Học kì 1| 5th Grade Science Test Paper 2017 - 2018

 

__________________________________________________

Đề Kiểm tra Môn Tiếng Việt Lớp 5 Cuối Học kì 1|5th Grade Vietnamese Test Paper 2017 - 2018

Tải file đính kèm:KIỂM TRA CKI TV 5.pdf

__________________________________________________

Đề Kiểm tra Môn Toán Lớp 5 Cuối Học kì 1| 5th Grade Math Test Paper 2017 - 2018

Tải file đính kèm:KT CKI - TOÁN 5.pdf

__________________________________________________

De-kiem-tra-Cac-mon-hoc-lop-4

Đề Kiểm tra Môn Khoa học Lớp 4 Cuối Học kì 1| 4th Grade Science Test Paper 2017 - 2018

Tải file đính kèm:Đề Khoa CKI 4 _16-17_.pdf

__________________________________________________

Đề Kiểm tra Môn Lịch sử - Địa lí  Lớp 4 Cuối Học kì 1|4th Grade History and Geography Test Paper 2017 - 2018

 Tải file đính kèm:KT CKI LICH SU - DIA LI 4.pdf

__________________________________________________

Đề Kiểm tra Môn Tiếng Việt Lớp 4 Cuối Học kì 1|4th Grade Vietnamese Test Paper 2017 - 2018

 

__________________________________________________

Đề Kiểm tra Môn Toán Lớp 4 Cuối Học kì 1| 4th Grade Math Test Paper 2017 - 2018

Tải file đính kèm: Đề KT CHKI- Toán 4.pdf

__________________________________________________

De-kiem-tra-Cac-mon-hoc-lop-3

Đề Kiểm tra Môn Tiếng Việt Lớp 3 Cuối Học kì 1|3rd Grade Vietnamese Test Paper 2017 - 2018

Tải file đính kèm:KT CKI T.VIỆT 3.pdf

__________________________________________________

Đề Kiểm tra Môn Toán Lớp 3 Cuối Học kì 1| 3rd Grade Math Test Paper 2017 - 2018

Tải file đính kèm:KT CKI TOÁN 3..pdf

__________________________________________________

De-kiem-tra-Cac-mon-hoc-lop-2

Đề Kiểm tra Môn Tiếng Việt Lớp 2 Cuối Học kì 1| 2nd Grade Vietnamese Test Paper 2017 - 2018

Tải file đính kèm:KIỂM TRA CKI TV 2.pdf

__________________________________________________

Đề Kiểm tra Môn Toán Lớp 2 Cuối Học kì 1| 2nd Grade Math Test Paper 2017 - 2018

 
 
De-kiem-tra-Cac-mon-hoc-lop-1
Đề Kiểm tra Môn Tiếng Việt Lớp 1 Cuối Học kì 1| 1st Grade Vietnamese Test Paper 2017 - 2018
 

__________________________________________________

Đề Kiểm tra Môn Toán Lớp 1 Cuối Học kì 1| 1st Grade Math Test Paper 2017 - 2018