Toán 5 trang 76 Bài : Luyện tập Tính tỉ số phần trăm của hai số - Tuần 16 Tiết 76

 

Bài tập Cuối tuần Toán + Tiếng Việt Lớp 5 Tuấn 1  Năm học 2016 - 20171. introduction: - Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt  Toán 5 Bài Toán 5  trang 76 Bài : Luyện tập Tính tỉ số phần trăm của hai số  - Tuần 16 Tiết 76 - Trong bài giảng này , các em sẽ được củng cố cách :

- Làm quen với các khái niệm: Thực hiện một số phần trăm kế hoạch; tiền vốn, tiền bán, tiền lãi; số phần trăm lãi..
- Rèn kĩ năng tìm tỉ số phần trăm của hai số.
- Làm quen với các phép tính với tỉ số phần trăm (cộng và trừ hai tỉ số phần trăm, nhân và chia tỉ số phần trăm với một số.

Tổng hợp Bài giảng Toán 5 Học kì 1

Tổng hợp Bài giảng Toán 5 Học kì 1

Bài tập Cuối tuần Toán + Tiếng Việt Lớp 5 Tuấn 1  Năm học 2016 - 20171. introduction: - Tổng hợp Bài giảng Toán 5 Học kì 1- Đây là Tổng hợp các bài học Toán 5 có trong học kì 1 năm học 2017 - 2018 - Thầy cô chú ý rằng  - Hãy nhấn vào link dưới để có bài giảng từng bài 1  Lớp 5 Tuần 1. Bài tập thiết kế gồm 2 phần, Phần toán và phần  Tiếng Việt,  Sau tuần 1 , học sinh Lớp 5 phải ôn tập các tính chất của phân số, rèn luyện các phép tính với phân số:

Bài giảng Khoa học 5 | Tuần 31 Bài 31 - Chất dẻo

Bài giảng Khoa học 5 | Bài 31 - Chất dẻo
Chào cô Trần Ngọc Hà - Đây là bài giảng Khoa học 5 - Tuần 16 - Tiết 31 - Bài 31- Tên  bài : Chất dẻo - chạy trên trình chiếu PPT- Giúp cho có cái nhìn tổng quát khi  dạy bài này:

Top