Diễn đàn Giáo Viên Tiểu học
_Sponsors_
>>>>> Home Sáng Kiến Kinh nghiệm Tiểu học Những biện pháp tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi toán ở Tiểu học
Những biện pháp tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi toán ở Tiểu học PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 15 Tháng 7 2011 10:26


1.Quán triệt việc nhận thức tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nói chung cũng như môn Toán nói riêng ở Tiểu học.

- Đây là một biện pháp đầu tiên vô cùng quan trọng. Nó quyết định việc tổ chức bồi dưỡng môn Toán cho học sinh giỏi đi đúng hướng và có hiệu quả. Tất cả cán bộ, giáo viên cần được học tập và quán triệt để thông suốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bồi dưỡng nhân tài.

- Đồng thời cũng cần xây dựng sự hiểu biết của các bậc phụ huynh học sinh về công tác bồi dưỡng nhân tài thông qua các sinh hoạt chính trị, vận động tuyên truyền, tuyên dương thành tích.

2.Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng môn Toán cho học sinh giỏi.

Việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng môn Toán cho học sinh giỏi là khâu hết sức quan trọng, nó là kim chỉ nam để hoạt động bồi dưỡng môn Toán cho HSG đi đúng hướng theo chương trình. Trong kế hoạch cần thể hiện rõ một số vấn đề như:

-         Mục tiêu của kế hoạch.

-         Thời gian thực hiện.

-         Chương trình thể hiện.

-         Cơ sở vật chất thiết bị có liên quan.

-         Nội dung bồi dưỡng.

-         Các lực lượng giáo dục tham gia.

-         Chỉ tiêu về số và chất lượng cần đạt.

 

3.Phát hịên, tuyển chọn và bồi dưỡng HSG nói chung cũng như HSG môn Toán nói riêng.

- Xác định đây là quá trình lâu dài và liên tục.

- Cần phải phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng ngay từ những lớp đầu cấp của bậc tiểu học.

a.Tổ chức phát hiện:

Để phát hiện được những cá nhân học giỏi, nhà trường theo dõi, dấu hiệu qua giáo viên mầm non, qua nguồn gốc xuất thân của học sinh ngay từ khi các em vào lớp 1. Sang tới các lớp 2, 3 việc tuyển chọn các em có năng khiếu môn Toán là công việc trực tiếp của Ban giám hiệu nhà trường và  của giáo viên trực tiếp giảng dạy thông qua các hoạt động giáo dục chính khoá và ngoại khoá.

b.Tuyển chọn học sinh giỏi Toán.

Việc tuyển chọn cần được dực trên chỉ tiêu cụ thể của công tác bồi dưỡng môn Toán. Sau những vòng tổ chức khảo sát với những hình thức công khai và có hiệu quả sẽ chọn lựa những cá nhân ưu việt nhất có năng lực tư duy Toán cao.

c.Tổ chức bồi dưỡng môn Toán cho HSG.

Nhà trường xây dựng chương trình bồi dưỡng môn Toán cho học sinh giỏi, trên cơ sở đó giáo viên trực tiếp giảng dạy xây dựng chương trình bồi dưỡng Toán dưới sự chỉ đạo và giám sát của hội đồng giáo dục nhà trường. Từ đó nâng cao một bước cho học sinh về kiến thức, kĩ năng, phát triển năng lực, tư duy...

môn Toán.

Qua thực tế tiết học bồi dưỡng môn Toán phải bao gồm các bước cơ bản sau:

-         Bước 1: Kiểm tra, nhận xét kết quả học tập ở nhà.

-         Bước 2: Hệ thống hoá, mở rộng kiến thức đang học.

-         Bước 3: Nâng cao kiến thức Toán cần bồi dưỡng cho học sinh.

-         Bước 4: Tổng kết và giao nhiệm vụ học tập ở nhà.

4.Tuyển chọn và bồi dưỡng giáo viên giỏi.

Để dạy toán cho học sinh giỏi.

a.Một số tiêu chuẩn tuyển chọn.

- Những giáo viên dạy bồi dưỡng Toán phải là những người có trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cao, có nhiệt huyết với công việc và phải yêu quý trẻ.

- Là những giáo viên có kiến thức và kĩ năng sư phạm, kĩ năng tự tìm rtòi và học hỏi, tự bồi dưỡng và có tinh thần cầu tiến.

- Là những giáo viên có sức khoẻ, tự tin, thông minmh, có kinh nghiệm dạy học Toán cho HSG.

b.Nội dung bồi dưỡng giáo viên dạy Toán.

c.Hình thức bồi dưỡng.

- Bồi dưỡng ngắn và dài hạn.

- Bồi dưỡng thông qua hội thảo, hội thi. chuyên đề.

- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn, rèn nghề.

- Bồi dưỡng qua tham quan thực tế.

- Bồi dưỡng qua tự học.

5. Xây dựng, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.

Việc sử dụng thiết bị dạy học trong  bồi dưỡng môn toán cho học sinh giỏi là một việc làm cực  kỳ cần thiết . Vì vậy mỗi nhà trường cần có kế hoạch xây dựng, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất thiết bị dạy học sao cho có hiệu quả .

Trong công việc sinh hoạt chuyên môn hàng ngày, tập thể giáo viên cùng nhau đưa ra phương án  sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả và khuyến khích làm đồ dùng dạy học.

6. Huy động cộng đồng tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi còn phụ thuộc rất nhiều vào các lực lượng giáo dục trong xã hội. Vì vậy nhà trường cần có kế hoạch hoạt động để thu hút các lực lượng này quan tâm tạo điều kiện và cùng tham gia vào công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Cụ thể là :

+ Tạo niềm tin cho các bậc phụ huynh học sinh, các cấp lãnh đạo.

+ Tuyên truyền sâu rộng trong xã hội .

+ Tham mưu với các cấp chính quyền địa phương.

+ Thực hiện tốt việc dân chủ hoá  trong nhà trường.

7. Tổ chức đánh giá và khen thưởng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

- Với học sinh: Những học sinh có thành tích cao trong đợt thi HSG các cấp sẽ được tuyên dương và nhận phần thưởng xứng đáng với thành tích đạt được. Việc này khích lệ rất lớn tới phong trào học tập trong nhà trường .

Với giáo viên: Những giáo viên có thành tích cao trong các đợt hội thi giáo viên giỏi, các giáo viên có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đều được nhận những phần thưởng về vật chất và tinh thần tương xứng  với công sức bỏ ra dành cho công tác giáo dục. Đây là công việc cần thiết để đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt học tốt” trong tập thể sư phạm nhà trường.


___________________Phamkhacl - giới thiệu________________________  

  ________Home || Materials || Flash Cards || Songs For Kids|| Free Games || Gogo's Adventures with English || Teaching English For Childern|| ESL/EFL Kids Course ||

Designed by Tieng Anh cho tre em| Day tieng Anh o Tieu hoc.  Moodle Themes web hostingValid XHTML and CSS.