Diễn đàn Giáo Viên Tiểu học
_Sponsors_
>>>>> Home Kĩ năng Sư phạm Kĩ năng Dạy học Phương pháp và Kĩ thuật dạy học tích cực cho giáo viên tiểu học
Phương pháp và Kĩ thuật dạy học tích cực cho giáo viên tiểu học PDF. In
Viết bởi Administrator   
Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 19:12

 

Phương pháp dạy học và Kĩ thuật dạy học tích cực cho giáo viên tiểu học

- PPDH là gì? “ PPDH được hiểu là cách thức, là con đường hoạt động chung giữa GV và HS, trong những điều kiện dạy học xác định, nhằm đạt tới mục đích dạy học.
- PPDH là lĩnh vực rất phức tạp và đa dạng.
- Có nhiều quan niệm, quan điểm khác nhau về PPDH
- Đổi mới PPDH: về bản chất là đổi mới cách tiến hành các PP, đổi mới các
phương tiện và hình thức triển khai PP trên CS khai thác triệt để ưu điểm của các
PP cũ và vận dụng linh hoạt Msố PP mới nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ
động, sáng tạo của người học.
- Đổi mới PP: được hiểu là “đổi mới cách thực hiện PP”
- PPDHTC: được hiểu là “PPDH theo hướng tích cực hoá người học”; hoặc “PPDH
phát huy tính tích cực của người học” (tích cực ở đây ko hiểu là ngược với tiêu
cực)
Một số Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực (PP/KTDHTC)

 

Nhấn vào đây để tải toàn bộ chuyên đề này về

Cập nhật ngày Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 19:18
  ________Home || Materials || Flash Cards || Songs For Kids|| Free Games || Gogo's Adventures with English || Teaching English For Childern|| ESL/EFL Kids Course ||

Designed by Tieng Anh cho tre em| Day tieng Anh o Tieu hoc.  Moodle Themes web hostingValid XHTML and CSS.