Diễn đàn Giáo Viên Tiểu học
_Sponsors_
>>>>> Home Sáng Kiến Kinh nghiệm Tiểu học Chủ nhiệm lớp
Sáng Kiến Kinh Nghiệm Chủ nhiệm lớp Tiểu học


Xây dựng mối quan hệ giáo dục trong công tác Đội ở trường Tiểu học PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 03 Tháng 4 2012 16:33

Xây dựng mối quan hệ  giáo dục trong công tác Đội ở trường Tiểu học - Trong những năm qua , Đội TNTP Hồ Chí Minh đã và đang tự khẳng định vị trí của mình , Đội thực sự là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, trước thực tế đó rất cần người TPTĐ phải thực sự có năng lực trong mọi hoạt động, biết thu hút các em và hướng dẫn các em tham gia các phong trào một cách tích cực và có hiệu quả .

Cập nhật ngày Thứ ba, 03 Tháng 4 2012 16:55
Đọc thêm... [Xây dựng mối quan hệ giáo dục trong công tác Đội ở trường Tiểu học]
 
Biện pháp để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học? PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 19:27

Đổi mới công tác chủ nhiệm thì người giáo viên tức là người làm công tác trong ngành giáo dục và là người chủ của một lớp học và chỉ đạo mọi hoạt động trong lớp học của mình, nhưng cũng đồng thời phải là người chịu bất kỳ những hậu quả gì mà học sinh trong lớp chủ nhiệm của mình mang lại. Chính vì vậy, mà người giáo viên chủ nhiệm không những thực hiện công tác chủ nhiệm, mà còn biết xây dựng cho mình một ban cán sự lớp thật hoàn chỉnh.

Cập nhật ngày Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 19:36
Đọc thêm... [Biện pháp để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học?]
 


________Home || Materials || Flash Cards || Songs For Kids|| Free Games || Gogo's Adventures with English || Teaching English For Childern|| ESL/EFL Kids Course ||

Designed by Tieng Anh cho tre em| Day tieng Anh o Tieu hoc.  Moodle Themes web hostingValid XHTML and CSS.