Diễn đàn Giáo Viên Tiểu học
_Sponsors_
>>>>> Home Kĩ năng Sư phạm Bồi dưỡng thường xuyên Tài liệu dành cho Bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên tiểu học Năm học 2013 - 2014
Tài liệu dành cho Bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên tiểu học Năm học 2013 - 2014 PDF.  Array In Array
Thứ ba, 16 Tháng 7 2013 13:05

Tài liệu dành cho Bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên  tiểu học Năm học 2013 - 2014

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học áp dụng cho tất cả cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) đang giảng dạy tiểu học trong phạm vi toàn quốc; các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học.

  ________Home || Materials || Flash Cards || Songs For Kids|| Free Games || Gogo's Adventures with English || Teaching English For Childern|| ESL/EFL Kids Course ||

Designed by Tieng Anh cho tre em| Day tieng Anh o Tieu hoc.  Moodle Themes web hostingValid XHTML and CSS.